Kongre Detayları

Kongre Tarihi ve Yeri
49. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2023 tarihleri arasında Susesi Otel, Antalya’da düzenlenecektir.
Önemli Tarihler
Bildiri Gönderim Son Tarih: 1 Eylül 2023
Konaklama
Susesi Otel, Antalya’da yapılacaktır.
Kongre Dili
Kongre dili Türkçe’ dir.
Yaka Kartı
Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.
Katılım Belgesi
Tüm katılımcılara katılım belgeleri 3 Kasım 2022 tarihinde dağıtılacaktır.

Davet Mektubu
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları kongre sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. (Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.)

Kredilendirme
Kongrenin tüm oturumları ve kurslar Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu (STE) ve Avrupa Hematoloji Birliği - EHA (CME) tarafından kredilendirilecektir.

İptal Şartları

Kayıt İptalleri
Kayıt iptali 28 Temmuz 2023 tarihine kadar bildirildiği takdirde kayıt ücretinin tamamı; 1 – 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında bildirildiği takdirde kayıt ücretinin %50’si iade edilir. 21 Ağustos 2023 tarihinden sonra yapılacak kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır.


Konaklama İptalleri
Konaklama ücretlerinde geri ödeme ancak 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılan iptallerde %50 oranında yapılacaktır. 31 Temmuz 2023 tarihinden sonra yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır.


Uydu Sempozyum ve Stand İptalleri
Uydu Sempozyum ve stand ücretlerinde geri ödeme ise 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılan iptallerde %50 oranında yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır.
* Tüm iadeler kongre sonrasında yapılacaktır.