Bildiri Sistemi Giriş Ve Kayıt

Online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini sağlayabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, E-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öncelikle sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Sisteme girilen tüm bildiler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.

Bildiri Konu Başlıkları

Hematopoez/ Sitotokinler / Büyüme Faktörleri, Reseptörleri / İlaç Farmakolojisi / Apopitoz
Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / İmmunofenotipleme
Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler
Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları
Hematopoietik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler
Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar
Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi
Erişkin Akut Lösemiler
Pediatrik Akut Lösemiler
Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar
Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları
Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi
Transfüzyon Tıbbı / Aferez / Hücre İşlenmesi
Yaşam Kalitesi / Etik / Hukuk / Sosyal İçerikler

Son Bildiri Gönderim Tarihi 1 Eylül 2023’tür.